Levans

Dodavatel:

IČO: 00298697 DIČ: CZ00298697
Obec Bohuňovice
6. května 109
783 14 Bohuňovice

Bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:         1800109359 / 0800
 

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti:           27.1.2015
Forma úhrady:                Převodní příkaz
Datum vystavení:            13.1.2015
Datum uskuteč. plnění:  13.1.2015

 

Odběratel:

Jméno Příjmení
Ulice
PSČ Město

Variabilní symbol:
Konstatní symbol:  0000

 

Označení dodávky DPH Počet Cena/jedn. Částka Kč
paušál - pronájem vodoměru č. 00000 15% 1 157,91 157,91
spotřeba vody 15% 1 17,99 111
zaplacené zálohy 15% 1 2000 222

 

Součet položek (Kč) K úhradě
zdanitelných sazbou (15%)
DPH - sazba (15%)

Zaokrouhlení:
Celkem k úhradě:
1000 Kč
200 Kč

-0,40 Kč
1200 Kč

 

 

-------------------------------------------------razítko a podpis

 

aa
;